Categories
mandala

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19 1.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

Categories
mandala

ข้อดีของการใช้ Social Listening tools

ข้อดีของการใช้ Social Listening tools การทำ Research เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ผ่านการสัมภาษณ์ หรือตอบแบบสอบถาม อาจได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จริง(หรือไม่จริงก็ตาม) แต่ต้องแลกมากับการเก็บข้อมูลที่ใช้เวลานานกว่าจะได้ข้อมูล และอย่าลืมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ชอบความรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคนั้นซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม จะดีกว่าไหมถ้าหากมีเครื่องมือที่คนถามกันอย่างมากว่า Social Listening tools คืออะไร เครื่องมือที่สามารถเก็บและกรองข้อมูล จากสิ่งที่ผู้บริโภคพูดถึง และแปลงให้เป็นกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค